Adres: ul. gen. Władysława Andersa 15, 41-200 Sosnowiec   Telefon: 509 463 307

           

MENU
ADRTEST

Celem kursu ADR jest uzyskanie niezbędnej wiedzy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie Polski i UE.

Szkolenia ADR Sosnowiec - Terminy Kursów.........

Sosnowiec, 
ul. gen. Andersa 15
Kurs
podstawowy
Kurs
cysterny
Kurs
Kl 1
Kurs
Kl 7
Egzamin
Data

Od 12.06 do 10.06.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 3 dni

Od 15.06 do 12.06.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 2 dni 
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień

Termin egzaminów: 17.06.2024  (egzamin w cenie kursu)

Data

Od 22.06 do 24.06.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 3 dni

Od 25.06 do 26.06.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 2 dni 
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień

Termin egzaminów: 27.06.2024  (egzamin w cenie kursu)

Data

Od 06.07 do 08.07.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 3 dni

Od 09.07 do 10.07.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 2 dni 
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień

Termin egzaminów: 11.07.2024  (egzamin w cenie kursu)

Data

Od 20.07 do 22.07.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 3 dni

Od 23.07 do 24.07.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 2 dni 
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień

Termin egzaminów: 25.07.2024  (egzamin w cenie kursu)

Data

Od 03.08 do 05.08.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 3 dni

Od 06.08 do 07.08.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 2 dni 
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień

Termin egzaminów: 08.08.2024  (egzamin w cenie kursu)

Data

Od 24.08 do 26.08.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 3 dni

Od 27.06 do 28.06.2024 r. Zadzwoń
Czas trwania kursu 2 dni 
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień
Termin do uzgodnienia   Zadzwoń
Czas trwania kursu: 1 dzień

Termin egzaminów: 30.08.2024  (egzamin w cenie kursu)

Jesteś tutaj: Strona główna

Szkolenia organizujemy dla:

 • właścicieli firm transportowych przewożących materiały niebezpieczne i kierowców, którzy będą
  przewozić te materiały.
 • kierowców indywidualnych,
 • firm spedycyjnym dbających o doskonalenie swojej kadry,

Celem kursu ADR jest uzyskanie niezbędnej wiedzy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie Polski i UE.

Co to jest ADR?

ADR - Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Reguluje transport towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse pharetra ipsum.

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse pharetra ipsum.

Lorem ipsum dolore es
z linkiem

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Kliknij tutaj.

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse pharetra ipsum.

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse pharetra ipsum.

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse pharetra ipsum.

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse pharetra ipsum.

Lorem ipsum dolore es

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse pharetra ipsum.

Zaświadczenie ADR (w języku polskim i angielskim), uzyskane po kursie i po zdanym egzaminie, potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

Zaświadczenie ADR uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 21 lat.
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawo o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy (prawo jazdy)
 • ukończyła odpowiedni kurs ADR
 • uzyskała wynik pozytywny z egzaminu kończącego kurs ADR

PROWADZONE SZKOLENIA:

- KURS PODSTAWOWY - uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (oprócz klasy 1 i 7) w sztukach przesyłki i luzem
- KURS SPECJALISTYCZNY TRANSPORT W CYSTERNACH

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu w cysternach Specjalistyczne szkolenie kursowe w zakresie przewozu w cysternach powinni przejść kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m3, kierowcy pojazdów - baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m3 oraz kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m3 na jednostkę transportową.

- KURS MATERIAŁY WYBUCHOWE
- KURS MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE

 • KOŃCZĄC KURS, PO ZDANYM EGZAMINIE OTRZYMUJE SIĘ UPRAWNIENIA WAŻNE NA 5 LAT
  Zaświadczenie jest respektowane we wszystkich krajach objętych Umową ADR
  HONOROWANE W 52 PAŃSTWACH

Kursy ADR są dla kierowców, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR

 • po raz pierwszy
 • kierowców, których uprawnienia wygasły
 • kierowców, którzy przedłużają ich ważność, wg ustawy, przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu.

Kursy organizowane są średnio co 2 tygodnie Zapraszamy.

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych pomocy dydaktycznych i najnowocześniejszych programów multimedialnych. Kierowcy otrzymują niezbędne materiały dydaktyczne. Kursy zapewniają niezbędną wiedzę wymaganą zakresem tematycznym specjalistycznych kursów ADR i kompleksowe przygotowanie do wymaganego egzaminu. Pomoc w zrozumieniu, przyswojeniu wiedzy specjalistycznej, w miłej i przyjaznej atmosferze, gwarantuje pozytywny wynik egzaminu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

Zapytaj o szczegółowy harmonogram tel. 500 488 966 e-mail zapora.a@op.pl

Zapisy na kurs; tel. 500 488 966 e-mail zapora.a@op.pl

Miejsce wykonywania kursu i egzaminu:

41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Andersa, tel. 500 488 966, e-mail zapora.a@op.pl

Kurs Cena Egzamin
Podstawowy 600zł W cenie kursu
Cysterny 400zł W cenie kursu
Klasa 1 400zł W cenie kursu
Klasa 7 400zł W cenie kursu

W cenie kursu:

 • pisemne instrukcje kierowcy,
 • materiały szkoleniowe,
 • kawa, herbata,
 • egzamin państwowy.

Dodatkowy koszt – zaświadczenie ADR: 50,00 zł (płatna po zdanym egzaminie-płatność za naszym pośrednictwem do Urzędu Marszałkowskiego).

Egzamin ADR dla kierowców - test jednokrotnego wyboru:

 • kurs podstawowy – z 30 pytań wymagane jest 20 prawidłowych odpowiedzi - czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 60 min,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – z 18 pytań wymagane jest 12 prawidłowych odpowiedzi – czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 40 min,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – z 15 pytań wymagane jest 10 prawidłowych odpowiedzi – czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 30 min,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – z 15 pytań wymagane jest 10 prawidłowych odpowiedzi– czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 30 min.

Każda osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest:

 • dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Kopię prawa jazdy (wykonujemy na miejscu)
 • kopię ważnego zaświadczenia ADR (wykonujemy na miejscu)

Pod tym adresem internetowym można sprawdzić status produkcji swojego zaświadczenia ADR: STASUS – ZAŚWIADCZENIA ADR (info-car usługi dla kierowców)